cheapies زنجان برجسته فوتبال استفاده

cheapies: زنجان برجسته فوتبال استفاده مدرسان داوری داوران فوتبال زنجان فدراسیون فوتبال

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی چرا دوباره روحانی را گزینش می کنم؟

امروز هم که در شرایط کشور دقیق می شوم و زمین بازی را رصد می‌کنم با اطمینان می توان بگویم ضرورت گزینش دوباره دکتر حسن روحانی بسیار زیاد از ۴سال گذشته است.

چرا دوباره روحانی را گزینش می کنم؟

چرا دوباره روحانی را گزینش می کنم؟

عبارات مهم : حسن روحانی

امروز هم که در شرایط کشور دقیق می شوم و زمین بازی را رصد می کنم با اطمینان می توان بگویم ضرورت گزینش دوباره دکتر حسن روحانی بسیار زیاد از ۴سال گذشته است.

به گزارش ایلنا، هنگامی که به ۴ سال قبل برمی گردم، به یاد می آورم که آن روزها مطمئن بودم هیچ وقت زیاد از امروز کشور به عقلانیت، امید و جسارتِ برنامه ریزی شده است نیاز ندارد و به همین خاطر و البته به دلگرمی حمایت خاتمی و عارف از “دکتر حسن روحانی”، نام او را به صندوق انداختم و امروز علی رغم بعضی گرفتاری های شخصی به گزینش آن روزم جهت کشور افتخار می کنم. ولی امروز هم که در شرایط کشور دقیق می شوم و زمین بازی را رصد می کنم با اطمینان می توان بگویم ضرورت گزینش دوباره دکتر حسن روحانی بسیار زیاد از ۴سال گذشته است.

چرا دوباره روحانی را گزینش می کنم؟

اگرچه ویرانی های باقی مانده از دولت مهرورزان؛ سنگ سیزیف بود و دکتر روحانی با همه دشواری ها، مقاومت ها و ناملایمت ها آن را به نیمه راه رساند، ولی تا این سنگ بزرگ ناکارآمدی دولت گذشته به قُلّه نرسد و در سراشیبی رها نشود کار به آخر نرسیده هست. این بزرگترین اشتباه ممکن است که از نیمه راه برگردیم، لیکن در آن صورت این امید ایجاد شده، این تدبیر به کار افتاده و این عقلانیت محجوب که حتی نیمی از دستاوردهایش هم درست و کامل به گوش مردم نرسید، از میان خواهد رفت.

رقیب تلاش می کند بگوید دولت روحانی۴ساله هست، کمیت و کیفیت شعارهای پوپولیستی را زیاد کردن داده، تخریب بی سابقه مدیر جمهور مستقر را شروع کرده و از همه مهمتر به شکلی غیرمنصفانه پرسشها اقتصادی کشور را پررنگ می کند، آنهم بدون اشاره به منشا آن و طرح این مسئله که اگر روحانی بر سر کار نمی آمد وبرجامی درکار نبود اکنون چه وضعیتی در کشور داشتیم.

امروز هم که در شرایط کشور دقیق می شوم و زمین بازی را رصد می‌کنم با اطمینان می توان بگویم ضرورت گزینش دوباره دکتر حسن روحانی بسیار زیاد از ۴سال گذشته است.

همه این تلاش ها و تخریب ها و شعارهایی که از طرف برابر به گوش می رسد و البته تجربه گزینش هایی از این دست، مسئولیت همه دوست داران ایران، روشنفکران، جوانان آزادیخواه، اخلاق مداران، اصلاح طلبان، بازیگران و صورت های معروف و متفکران مستقل واز همه مهمتر دانشجویان و جوانان دلبسته عقلانیت را جهت حضور در صحنه و رای دادن به تدام اعتدال و امید صدچندان می کند.

اگر از من بپرسند آیا دوباره روحانی را گزینش می کنم، خواهم گفت: لیکن تجربه احمدی نژاد را پیش رو دارم و اینک با شعارهایی از همان دست مواجهم، بعد به عقلانیت و اعتدال رای می دهم تا خاطره تلخ آن روزها جهت کشورم و مردمانش تکرار نشود.

اگر از من بپرسند آیا دوباره روحانی را گزینش می کنم، خواهم گفت: لیکن امنیت کشورم را در این منطقه پرآشوب حاصل گوهرگرانبهای رشادت نیروی های نظامی و البته دیپلماسی فعال و مدبرانه وزارت خارجه می دانم و نمی خواهم کسانی بر سرکار بیایند که از دیپلماسی تنها پیاده روی و سربه زیری را بلدند.

چرا دوباره روحانی را گزینش می کنم؟

اگر از من بپرسند آیا دوباره روحانی را گزینش می کنم، خواهم گفت: لیکن به یاد دارم که قیمت اجناس نه روز به روز، نه ساعت به ساعت، بلکه دقیقه به دقیقه زیاد کردن پیدا می کرد، ولی امروز در بسیاری از اجناس با ثبات قیمت ها مواجهیم و دیگر خبری از تغییرات شوکه کننده نیست و کسی نیست که جهت بی پولی مردم نسخه گوجه فروشی سرکوچه اش را بپیچد.

اگر از من بپرسند آیا دوباره روحانی را گزینش می کنم، خواهم گفت: لیکن بزرگترین افتتاح تاریخ کشور عزیزمان ایران در عسلویه و پیشی گرفتن از همسایه عرب بعد از ۴۰ سال را افتخاری بزرگ می دانم.

امروز هم که در شرایط کشور دقیق می شوم و زمین بازی را رصد می‌کنم با اطمینان می توان بگویم ضرورت گزینش دوباره دکتر حسن روحانی بسیار زیاد از ۴سال گذشته است.

اگر از من بپرسند آیا دوباره روحانی را گزینش می کنم، خواهم گفت: چون من کسی را می خواهم که باکلیدش قفل منزل سینما، انجمن های ادبی، سالن های تئاتر و بازار کساد کتاب را باز کند، نه اینکه قفلی بر قفل های قبلی بزند.

اگر از من بپرسند آیا دوباره روحانی را گزینش می کنم، خواهم گفت: جهت اینکه من نه سرهنگ می خواهم و نه قاضی، من هنوز هم یک حقوقدان را نیاز مهم کشور می دانم.زیرا به اندازه کافی هستند کسانی که میان ما قضاوت کنند و کشور را دادگاه ببیند و بسیارند کسانی که مدام زیرنظرمان داشته باشند و فضا را پلیسی بخواهند. ما امروز قاضی نمی خواهیم لیکن ید واحده شده است ایم و نیازمند حقوقدانی هستیم که از حقوق اساسی این جمعیت یکپارچه و اعتدالی دفاع کند و خواسته های شهروندیمان را که پیشتر مشق کرده است حالا اجرا نماید.

چرا دوباره روحانی را گزینش می کنم؟

اگر از من بپرسند آیا دوباره روحانی را گزینش می کنم، خواهم گفت: لیکن آینده فرزندان این سرزمین برایم مهم است و نمی خواهم کشوری را برایشان به ارث بگذاریم که در آن خشونت، دروغ، بداخلاقی و منفعت طلبی یک امر عادی باشد.

و در آخر اگر از من بپرسند آیا دوباره روحانی را گزینش می کنم، خواهم گفت: لیکن می خواهم اخلاق کریمه حفظ شود، مسیر اعتدال و اصلاحات استمرار داشته باشد، امید از میان نرود، سازندگی، رفاه و اصلاحات ادامه یابد.

من نام روحانی را به صندوق سفید مردمسالاری خواهم انداخت لیکن از” میانه راه برنمی گردم”

واژه های کلیدی: حسن روحانی | دولت روحانی | دکتر روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs